Reünie 26 maart 2017

Deze zal plaatsvinden in Hotel CASA 400, Eerste Ringdijkstraat 4, 1097 BV Amsterdam, telefoonnummer 020 – 665 11 71. Dit keer is er gekozen voor een rijk aangeklede borrel, waarbij ook de toespraken niet zullen ontbreken.

Programma:

  • Vanaf 13:30 uur ontvangst met koffie of thee
  • Om 14:00 aanvang van het programma
  • Welkomstwoord door vicevoorzitter Bert Oude Engberink
  • Voorstellen bestuursleden
  • Presentatie door dhr. Frank van Keulen ‘HET BRIEFJE VAN OPA’
  • Slotwoord door de voorzitter Marjon de Klijn
  • 14:45 – 16:00 uur onder het genot van een drankje en een hapje is er tijd voor een gezellig informeel samenzijn.

Wij zullen u deze keer een bijdrage van € 9,50 voor de reünie vragen.
Vriendelijk verzoeken wij u dit bedrag over te maken op ons rekeningnummer;
IBAN NL33INGB 000559 78 78 ten name van Stichting Vriendenkring ‘Mauthausen’ onder vermelding van ‘Reünie 2017’. Desnoods kunt u op de dag zelf betalen.

Bij aankomst ontvangt u twee consumptiebonnen voor een drankje.

Hieronder vindt u een aanmeldingsformulier voor de reünie.
Mocht u zich opgegeven hebben maar achteraf verhinderd zijn, dan verzoeken wij u dringend dit te melden bij Marjon de Klijn (020 – 6768356), klij0055@planet.nl. ) of op 26 maart vóór 11:30 uur bij Hotel CASA 400 (020 – 665 11 71).

 

U wordt vriendelijk verzocht het ingevulde formulier vóór 10 maart a.s. te verzenden.

personen


 

Sorry, the comment form is closed at this time.