Profiel van de Stichting

De Vriendenkring Mauthausen is gesticht in 1984 met als doel de oprichting van een Nederlands monument op het terrein van het voormalige concentratiekamp.
Na de totstandkoming van dit monument in 1986 heeft de Stichting haar doelstelling verbreed tot

  • het levend houden van de herinnering aan de slachtoffers
  • het geven van bekendheid aan de geschiedenis van het kamp
  • het geven van aandacht aan oud-gevangenen, nabestaanden en anderen die een beroep op de Stichting doen.

stichting

Bestuur van de stichting Vriendenkring Mauthausen.

Het bestuur van de Stichting Vriendenkring Mauthausen wordt geheel gevormd door onbezoldigde vrijwilligers, te weten:

Voorzitter/penningmeester: Marjon de Klijn, Frans Halsstraat 71-hs, 1072 BN Amsterdam, tel. 020-6768356, 06-48057860, e-mail: klij0055@planet.nl

Vicevoorzitter: Bert Oude Engberink

Secretaris: Barbara Gassmann

Algemeen bestuurslid:
Pieter van Daalen
Frank van Keulen
Rein Nota

IBAN: NL33 INGB 0005 5978 78
BIC: INGBNL2A t.n.v. Stichting Vriendenkring ‘Mauthausen’

Het financiële jaarverslag kunt u hier downloaden als PDF.

Het postadres van de Stichting Vriendenkring Mauthausen is:
Stichting Vriendenkring Mauthausen
Frans Halsstraat 71-bel
1072 BN Amsterdam