Indien u de Stichting Vriendenkring Mauthausen financieel wilt steunen dan kan dit door uw donatie over te maken op rekeningnummer NL33 INGB 0005 5978 78.

U stelt het stichtingsbestuur daarmee in staat haar werkzaamheden ten bate van haar achterban zo goed mogelijk uit te voeren. Voor uw donatie zijn wij u zeer erkentelijk.

De Stichting Vriendenkring Mauthausen is ANBI gecertificeerd hetgeen betekent dat uw donatie aftrekbaar is van de belasting. Het RSIN/fiscaal nummer ANBI is 816769114.