Jaarlijkse activiteiten van de Stichting

  • Voorafgaand aan de Februaristaking op 25 februari organiseert de Stichting  Vriendenkring ‘Mauthausen’ een herdenking van het Joods Verzet bij het monument hoek Amstel/Zwanenburgwal dicht bij het Waterlooplein waar in februari 1941 joodse knokploegen hebben gevochten om de joodse buurtbewoners en handelaren te beschermen tegen de brutale overvallen van de gewapende WA-ers van de NSB.
  • In de maand april wordt een reünie georganiseerd voor al degene die zich op enigerlei wijze met Mauthausen verbonden voelen.
  • De Stichting streeft ernaar in mei een herdenkingsreis naar Mauthausen te initiëren. Binnen deze vijfdaagse reis valt altijd de zondag waarop in het voormalige kamp de grote internationale herdenking van de bevrijding door het Amerikaanse leger in mei 1945 wordt herdacht.
  • In de maand juni zal er een herdenking plaats vinden bij het monument voor kamp Schoorl.
  • Rond 14 september organiseerde de Stichting in Enschede een herdenking van de razzia van 14 september 1941 op joodse mannen in Twente. In 2002 is dit overgenomen door “Stichting Comité Herdenking  Razzia Twente”. Deze herdenking wordt gehouden bij het monument voor de omgekomen Joodse burgers in de Prinsestraat. De eveneens in de Prinsestraat gelegen openbare basisschool De Stadsweide, die het monument heeft geadopteerd, neemt elk jaar weer actief deel aan de herdenking; ter voorbereiding hierop wordt vanuit de Stichting op de school een gastles verzorgd.
  • Twee keer per jaar worden de activiteiten van de Stichting aangekondigd in het Contactblad van de Stichting 1940-1945.