Herdenking Joods verzet feb 2023

jan
10

HERDENKING JOODS VERZET op vrijdag 24 februari 2023, 14.00 uur Locatie               Monument hoek Zwanenburgwal/Amstel in Amsterdam Programma        Welkomstwoord door de voorzitter van de uitnodigende organisatie, Sprekers: de heer H. de Vries Robles, de heer R. van Hasselt, diverse liederen ten gehore gebracht door leden van het Jiddisj koor Hejmisch Zain, gedicht van Chawwa Wijnberg, Jizkor en Kaddish door rabbijn Abraham Rosenberg gevolgd door een minuut stilte. Hierna is er gelegenheid tot het leggen van bloemen. Uiteraard is eenieder van harte welkom bij de herdenking. Ik wil u echter vriendelijk vragen, in verband met de benodigde zitplaatsen, om u van tevoren aan te melden bij de voorzitter per e-mail klij0055@planet.nl of telefonisch 06-48057860.

REÜNIE 5 nov. 2023

jan
10

REÜNIE op zondag 5 november 2023, 14:00 – 16:00 Er wordt gestreefd om het komende jaar een reünie te verwezenlijken. In de afgelopen jaren was vanwege, het heersende virus en te gering aantal aanmeldingen, het onmogelijk daadwerkelijk een reünie te laten plaatsvinden. Laten we hopen dat het dit jaar wel doorgang zal vinden. Ook deze keer is er gekozen voor een borrel, waarbij de toespraken niet zullen ontbreken. Locatie                 Lloyd Hotel Amsterdam, Oostelijke Handelskade 34, 1019 BN Amsterdam Vanaf 13:30        Ontvangst met koffie of thee 14:00                     Aanvang programma Welkomstwoord door de voorzitter van ‘Stichting Vriendenkring Mauthausen’, Marjon de Klijn. De reünie zal voornamelijk in het teken staan van het herdenken dat 82 jaar geleden de vier razzia’s plaatsvonden waarbij de slachtoffers in Mauthausen vermoord zijn. 15:00 – 16:00     Informeel samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje. Graag aanmelden voor 1 oktober 2023 Kosten 15,00 euro te voldoen bij aanmelding op rekeningnummer NL33INGB 000559 78 78 ten name van Stichting Vriendenkring ‘Mauthausen’ onder vermelding van reünie 2022. Bij het uitgaan van deze brief is de reünie nog onder voorbehoud. Ik raad u dan ook aan om nog geen geld over te maken en, indien u van plan […]

Herdenking Mauthausen 2023

jan
10

Herdenking Mauthausen 2023 De herdenking van de bevrijding van KZ Mauthausen zal plaatsvinden op zondag 7 mei 2023. Ook deze keer zal de stichting geen reis organiseren. Op 6 mei zal er een herdenking in nevenkamp Gusen plaatsvinden. Aan eenieder die op eigen gelegenheid bij de herdenking aanwezig wil zijn, kunnen wij adviseren hoe u de reis kunt ondernemen. Indien u aanwezig wilt zijn bij de herdenking, is het raadzaam van tevoren, contact op te nemen met de voorzitter per email klij0055@planet.nl of telefoonnummer 06-48057860.

Herdenking Schoorl 2023

jan
10

Herdenking Schoorl De herdenking in Schoorl zal dit jaar op donderdag 8 juni 2023 plaatshebben bij het monument voor kamp Schoorl. Aanvang 14:00 uur, locatie: Oorsprongweg 1, Schoorl. Informatie bij mevrouw E. Hulshoff-Voorn: 072 – 509 14 81.

Herdenking Enschede 2023

jan
10

Herdenking Enschede 2023 De herdenking van de derde razzia in Twente van 13 en 14 september 1941, zal plaatsvinden op 11 september 2023. Informatie hieromtrent bij de heer B. Oude Engberink: bertzelf29@kpnmail.nl, 0573 – 25 34 15