Monument in Mauthausen

Op 9 mei 1986 werd in het voormalige concentratiekamp Mauthausen een Nederlands monument onthuld. Dit ter herdenking van de uit Nederland weggevoerden die daar omkwamen.

Monument in Mauthausen

Monument in Mauthausen

Het monument, een ontwerp van de kunstenaar Appie Drielsma, symboliseert de onderbroken levenslijn. De toeschouwer kan het monument als ware het een tempel binnentreden. In de open ruimte kan hij kennis nemen van de namenvan de uit Nederland afkomstige slachtoffers, voor zover die bekend zijn. Bij de onthulling van het monument telde het 1648 namen; sindsdien is door het aan het licht komen van nieuwe gegevens het aantal gegroeid tot 1658.  De ontwerper heeft gekozen voor de levenslijn, die ook de lijn van de geschiedenis symboliseert. Het ritme van de lijn is onderbroken, er is een leegte ontstaan. De leegte van de oorlog, die de levenslijn van miljoenen mensen heeft gebroken. Het Nederlands Monument is een van de enkele tientallen nationale monumenten die te vinden zijn op het terrein van het voormalige kamp. In de onmiddellijke nabijheid staan onder meer het monument voor de in het kamp omgekomen Sinti en Roma en het Israëlische gedenkteken. Elders in het kamp bevinden zich plaquettes speciaal ter nagedachtenis van de slachtoffers van het England Spiel. De Stichting Vriendenkring Mauthausen houdt jaarlijks – meestal op 4 mei – een herdenking bij het monument.