Profiel van de Stichting

De Vriendenkring Mauthausen is gesticht in 1984 met als doel de oprichting van een Nederlands monument op het terrein van het voormalige concentratiekamp.
Na de totstandkoming van dit monument in 1986 heeft de Stichting haar doelstelling verbreed tot

  • het levend houden van de herinnering aan de slachtoffers
  • het geven van bekendheid aan de geschiedenis van het kamp
  • het geven van aandacht aan oud-gevangenen, nabestaanden en anderen die een beroep op de Stichting doen.

stichting

Bestuur van de stichting Vriendenkring Mauthausen.

Het bestuur van de Stichting Vriendenkring Mauthausen wordt geheel gevormd door onbezoldigde vrijwilligers, te weten:

Voorzitter: Frank van Keulen

Vicevoorzitter/ penningmeester: Bert Oude Engberink

Secretaris: Pieter van Daalen

Algemeen bestuurslid:

IBAN: NL33 INGB 0005 5978 78
BIC: INGBNL2A t.n.v. Stichting Vriendenkring ‘Mauthausen’

Het financiële jaarverslag kunt u hier downloaden als PDF.

Het postadres van de Stichting Vriendenkring Mauthausen is:
Stichting Vriendenkring Mauthausen
p/a Stichting 1940-1945
Nienoord 13
1112 XE Diemen

email: vriendenkring.mauthausen@outlook.com