Het Concentratiekamp Mauthausen

In 2018 is het boekwerkje van Hans Maršálek en Kurt Hacker vertaald en aangevuld met wat geschiedenis omtrent Nederland door Marjon de Klijn. Het was de bedoeling dat dit boekje in Mauthausen zou komen te liggen, maar tot op heden is dat niet gebeurd. Aangezien aan dit boekwerkje werd gerefereerd in de rede tijdens de herdenking van 15 mei 2022, is het op de site geplaatst. 
U kunt het boek hier inkijken.


Mauthausen een Gedenkboek

Mauthausen een Gedenkboek

Mauthausen een Gedenkboek

Mauthausen een Gedenkboek, een publicatie van de Stichting Vriendenkring Mauthausen, is het eerste in Nederland
verschenen werk gewijd aan de nagedachtenis van de slachtoffers van één
bepaald concentratiekamp.

Het geeft niet alleen een overzicht van alle in Mauthausen omgekomen Nederlanders, maar wil ook een antwoord geven op de vraag “Wie waren zij”.

Dit indringende en aangrijpende boek bevat 272 kortere of langere biografieën – voor het merendeel met foto – waarin de slachtoffers herkenbaar worden als de mensen die zij eens waren en op die wijze als het ware weer tot leven worden gewekt.

Als een doorsnede van de Nederlandse bevolking van destijds trekken zij in het boek voorbij:

de straatventers en de intellectuelen, de zakenlieden en de kunstenaars, de gewone burgers, weggerukt uit hun vertrouwde omgeving, en de verzetsstrijders, die bewust hun leven in de waagschaal stelden voor de vrijheid.

Het biografische gedeelte wordt voorafgegaan door een uitvoerig artikel, waarin de gang naar Mauthausen van de verschillende groepen slachtoffers historisch wordt belicht. Achtereenvolgens komen aan de orde: de razzia’s in februari en juni 1941 in Amsterdam, en in Twente en Gelderland in september en oktober 1941, de Joodse ‘strafgevallen’ van 1942, de moord op krijgsgevangen officieren (“Aktion Kugel”), het England Spiel, en de transporten uit andere kampen in het laatste jaar van de oorlog.

Mauthausen een Gedenkboek. Amsterdam, 1999.
Geb., 233 blz. ISBN 90-9011965-5.

Dit boek is tijdelijk niet verkrijgbaar.

U kunt het boek hier inkijken.


Bulletin

Twee keer per jaar geeft de Stichting Vriendenkring Mauthausen een katern uit dat is ondergebracht in het Contactblad van de Stichting 1940-1945.
Het katern is een nieuwsbrief voor donateurs van de stichting maar ook voor een ieder die geïnteresseerd is in het werk en de activiteiten van de Stichting Vriendenkring Mauthausen.

Stuur een e-mail met uw naam, adres en woonplaats aan Marjon de Klijn om deze uitgave te ontvangen.


De lange weg tot de onthulling van een monument,
Concentratiekamp Mauthausen in de Nederlandse herinneringscultuur, 1941-1986.

Silke studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en volgde de master Duitslandstudies. Zij was met name geïnteresseerd in de Eerste- en Tweede Wereldoorlog en de herinneringscultuur in het naoorlogse Nederland en Duitsland.

Onlangs overhandigden haar ouders, haar scriptie aan de Stichting, met het verzoek of deze in het archief opgenomen kon worden in het archief.

Haar scriptie, getiteld:
De lange weg tot de onthulling van een monument,
Concentratiekamp Mauthausen in de Nederlandse herinneringscultuur, 1941-1986.

Zij doet hierin verslag van het concentratiekamp Mauthausen, dat in de oorlog als een van de meest afschrikwekkende kampen bekend stond, terwijl het tegenwoordig als vrij onbekend staat.

Omdat deze scriptie een gedegen verslag geeft van datgene wat zich heeft afgespeeld omtrent de oprichting van het monument te Mauthausen en de barrières die hierin overwonnen moesten worden. Wil de stichting deze scriptie op haar site plaatsen.

U kunt de uitgave hier inkijken.


Symposiumbundel

Symposiumbundel

Symposiumbundel

Mauthausen 1938-1998. 88 blz., 8 blz. kleurenill., 11 zwart-wit ill. Paperback/ ingenaaid. ISBN 90-75879-067. Prijs €

In dit boek zijn de lezingen gebundeld die gehouden zijn op het Mauthausensymposium in Amsterdam in oktober 1998. De bijdragen zijn geleverd door:

Drs.Hans de Vries, “Sie starben wie Fliegen im Herbst”. (Over de deportaties naar Mauthausen in 1941- en 1942.)

Dr.Bertrand Perz, Mauthausen en de Duitse industrie.

Luise Jacobs, De verborgen massamoorden in Schloss Hartheim.

Mag. Andreas Baumgartner, De vergeten vrouwen van Mauthausen, een poging, ze terug te vinden.

Prof.David Wingeate Pike, De SS in het concentratiekamp Mauthausen en de geallieerde geheim agenten.

De bundel, waarvan ook een Duitse editie is verschenen, bevat voorts een aantal bijlagen en een aanvullende literatuurlijst.

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel. Mogelijk kan het ook nog rechtstreeks besteld worden bij de uitgever Uitgeverij Van Gruting, Westervoort,
E-mail: info@vanGruting.nl