REÜNIE op zondag 5 november 2023, 14:00 – 16:00

Er wordt gestreefd om het komende jaar een reünie te verwezenlijken. In de afgelopen jaren was vanwege, het heersende virus en te gering aantal aanmeldingen, het onmogelijk daadwerkelijk een reünie te laten plaatsvinden. Laten we hopen dat het dit jaar wel doorgang zal vinden.

Ook deze keer is er gekozen voor een borrel, waarbij de toespraken niet zullen ontbreken.

Locatie                 Lloyd Hotel Amsterdam, Oostelijke Handelskade 34, 1019 BN Amsterdam

Vanaf 13:30        Ontvangst met koffie of thee

14:00                     Aanvang programma

Welkomstwoord door de voorzitter van ‘Stichting Vriendenkring Mauthausen’, Marjon de Klijn.

De reünie zal voornamelijk in het teken staan van het herdenken dat 82 jaar geleden de vier

razzia’s plaatsvonden waarbij de slachtoffers in Mauthausen vermoord zijn.

15:00 – 16:00     Informeel samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje.

Graag aanmelden voor 1 oktober 2023 Kosten 15,00 euro te voldoen bij aanmelding op rekeningnummer NL33INGB 000559 78 78 ten name van Stichting Vriendenkring ‘Mauthausen’ onder vermelding van reünie 2022.

Bij het uitgaan van deze brief is de reünie nog onder voorbehoud. Ik raad u dan ook aan om nog geen geld over te maken en, indien u van plan bent deel te nemen aan de reünie, om vooraf, bijvoorbeeld rond 10 september, contact op te nemen met de voorzitter per email: klij0055@planet.nl. Uiteraard zullen wij u via onze website op de hoogte houden.

Sorry, the comment form is closed at this time.