Groot onderhoud monument.

De Vriendenkring Mauthausen is gesticht in 1984 met als doel de oprichting van een Nederlands monument op het terrein van het voormalige concentratiekamp. Na de totstandkoming van dit monument in 1986 is het met name de afgelopen jaren liefdevol onderhouden door de Consul Honoraire in Linz. Echter om het monument voor de toekomst te bewaren is het dringend tijd voor groot onderhoud.

Nederlands monument in Mauthausen, 3 mei 2019

In de komende maanden wil de Stichting het monument grondig laten schoonmaken, het terrein rond het monument laten egaliseren en een nieuwe grindlaag op laten brengen. Daarnaast wil zij de laatste bronzen plaat met namen vervangen. Op deze plaat zijn over de loop van jaren namen toegevoegd van slachtoffers van wie eerder niet bekend was dat zij in Mauthausen waren omgekomen. Deze namen zijn er met naamplaatjes aan toegevoegd. De Stichting wil de plaat vervangen zodat deze laatste plaat geheel conform is aan de andere platen op het monument
De Stichting kan deze kosten niet zelf dragen. Er is door een aantal grotere partijen toezeggingen gedaan voor een bijdrage in de kosten, maar er is meer geld nodig en daarom wil de Stichting ook graag een beroep op u doen.
Wilt u een bijdrage leveren aan het groot onderhoud en het behoud van het monument voor de toekomst dan kunt u uw bijdrage onder vermelding van “donatie onderhoud monument” overmaken op de volgende rekening:
IBAN: NL33 INGB 0005 5978 78
BIC: INGBNL2A t.n.v. Stichting Vriendenkring ‘Mauthausen’
De Stichting Vriendenkring Mauthausen is ANBI gecertificeerd hetgeen betekent dat uw donatie aftrekbaar is van de belasting. Het RSIN/fiscaal nummer ANBI is 816769114.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Stichting

Frank van Keulen (penningmeester)

Sorry, the comment form is closed at this time.