Op zondag 8 april 2018 zal van 14.00 tot 16.00 uur de jaarlijkse reünie plaatsvinden

Locatie: Hotel CASA Amsterdam, Eerste Ringdijkstraat 4, 1097 BC Amsterdam

Telefoonnummer: 020 – 665 11 71,  ook deze keer is er gekozen voor een rijk aangeklede borrel, waarbij ook de toespraken niet zullen ontbreken.

Vanaf 13:30 Ontvangst met koffie of thee
14:00
  Aanvang programma

Welkomstwoord door vicevoorzitter Bert Oude Engberink,  Voorstellen nieuwe bestuursleden

Presentatie door de heer S. Plantinga, voorheen tot aan zijn pensionering,  werkzaam als archivaris bij het Nationaal Archief, is nu vrijwilliger bij het Engelandvaardersmuseum in Noordwijk. Hij zal  spreken over De Engelandvaarders tijdens WO-II.

Slotwoord door voorzitter Marjon de Klijn

14:50 – 16:00        Informeel samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje

Wij zullen u deze keer een bijdrage van € 9,50  voor de reünie vragen. Vriendelijk verzoeken wij u dit bedrag over te maken op ons rekeningnummer IBANNL33INGB 000559 78 78 ten name van Stichting Vriendenkring ‘Mauthausen’ onder vermelding van ‘Reünie 2017’. Desnoods kunt u op de dag zelf betalen. Bij aankomst ontvangt u twee consumptiebonnen voor een drankje. U kunt zich hieronder via de site aanmelden.

    U wordt vriendelijk verzocht het ingevulde formulier vóór 20 maart a.s. te verzenden.

    personen a € 9,50 p.p.

    Sorry, the comment form is closed at this time.