Reünie 26 maart 2017

dec
20

Reünie 26 maart 2017 Deze zal plaatsvinden in Hotel CASA 400, Eerste Ringdijkstraat 4, 1097 BV Amsterdam, telefoonnummer 020 – 665 11 71. Dit keer is er gekozen voor een rijk aangeklede borrel, waarbij ook de toespraken niet zullen ontbreken. Programma: Vanaf 13:30 uur ontvangst met koffie of thee Om 14:00 aanvang van het programma Welkomstwoord door vicevoorzitter Bert Oude Engberink Voorstellen bestuursleden Presentatie door dhr. Frank van Keulen ‘HET BRIEFJE VAN OPA’ Slotwoord door de voorzitter Marjon de Klijn 14:45 – 16:00 uur onder het genot van een drankje en een hapje is er tijd voor een gezellig informeel samenzijn. Wij zullen u deze keer een bijdrage van € 9,50 voor de reünie vragen. Vriendelijk verzoeken wij u dit bedrag over te maken op ons rekeningnummer; IBAN NL33INGB 000559 78 78 ten name van Stichting Vriendenkring ‘Mauthausen’ onder vermelding van ‘Reünie 2017’. Desnoods kunt u op de dag zelf betalen. Bij aankomst ontvangt u twee consumptiebonnen voor een drankje. Hieronder vindt u een aanmeldingsformulier voor de reünie. Mocht u zich opgegeven hebben maar achteraf verhinderd zijn, dan verzoeken wij u dringend dit te melden bij Marjon de Klijn (020 – 6768356), klij0055@planet.nl. ) of op 26 maart vóór 11:30 uur […]

Reünie 3 april 2016.

feb
03

De jaarlijkse reünie van de Stichting Vriendenkring Mauthausen vond plaats op 3 april 2016 in Hotel CASA 400, Eerste Ringdijkstraat 4, 1097 BV Amsterdam, telefoonnummer 020 – 665 11 71. Het thema van deze bijeenkomst was, “Een onbekend verhaal: de Spaanse Burgeroorlog en Mauthausen”. Programma: Vanaf 10:30 uur ontvangst met koffie of thee Om 11:30 aanvang van het programma Welkomstwoord door de secretaris Marjon de Klijn Voorstellen nieuwe bestuursleden Toespraak door dhr. Rien Dijkstra secretaris van de Stichting Spanje 36/39 Slotwoord door de voorzitter Mirjam Ohringer 13:00 – 14:30 uur lunch   De Spaanse Burgeroorlog en Mauthausen In juli is het tachtig jaar geleden dat de Spaanse Burgeroorlog uitbrak. Maar wat is de relatie tussen de Spaanse Burgeroorlog en Mauthausen?   Spaanse Burgeroorlog In 1930 was Spanje een achtergebleven land. Een hoofdzakelijk agrarisch land met weinig industrie van betekenis. Het land was voornamelijk in het bezit van adellijke grootgrondbezitters en de kerk. De agrarische bevolking leefde op de rand van hongersnood. In het land was ongeveer 75% van de bevolking analfabeet en vrouwen hadden geen kiesrecht. Een progressieve regering wilde hier in 1936 verandering in brengen. Maar daar was niet iedereen het mee eens. De Spaanse burgeroorlog begon in juli […]