Welkom op de website van de

Stichting Vriendenkring Mauthausen

 

 

De gedenkplaats in het voormalige concentratiekamp symboliseert noch haat noch vergelding, maar is een zwijgende waarschuwing dat nooit vergeten mag worden waartoe het verlies van menselijkheid en afwezigheid van respect voor het menselijk leven kunnen leiden. Voor altijd zal de herinnering blijven aan hen die hier hebben geleden en weerstand hebben geboden aan het gruwelijke nationaal-socialistische systeem. Zij zijn het die de basis voor onze huidige vrijheid en vrede hebben gelegd.

Deze tekst is ontleend aan de website van de gemeente Mauthausen

contact: bertzelf29@kpnmail.nl