Herdenkingsrelaas 2019

jan
23

HERDENKING JOODS VERZET op maandag 25 februari 2019, 15:00 Locatie: Monument hoek  Zwanenburgwal/Amstel in Amsterdam Goedemiddag geachte aanwezigen, het is mij een eer u te mogen begroeten bij de herdenking van het joods verzet. A special welcome to mrs Gürer of the embassy of Austria, and mr. Chir-on of the embassy of Israel. I hope you will not blame me for continuing in Dutch. In het bijzonder heet ik welkom de vertegenwoordiging van de joodse scholengemeenschap Maimonides, die dit monument heeft geadopteerd. Loco-burgemeester Groot Wassink namens de gemeente Amsterdam mevrouw Verbeet namens Nationaal Comité 4/5 mei, de heer De Vree, namens het NIOD, de heer De Valk senior politiek adviseur van de Ambassade van Oostenrijk en de heer Leopold namens de Anne Frank Stichting. Mijn naam is Marjon de Klijn, ik ben voorzitter van de Stichting Vriendenkring Mauthausen en dochter van een joods verzetsman. Het programma ziet er als volgt uit: Zo dadelijk zal mevrouw Gürer, ambassadeur van 0ostenrijk, een korte toespraak houden. Hierna volgt een verhaal van dhr Van Vree directeur van het NIOD, het Jiddisj koor Hejmisch Zain brengt enkele liederen ten gehore. Daarna vertelt Jaap Wertheim hoe hij gered is door het Joods Verzet; twee leerlingen van het Maimonides […]

REÜNIE 14 april

jan
23

REÜNIE op zondag 14 april 2019, 14:00 – 16:00 Op 14 april 2019 vond de reünie van de Stichting Vriendenkring Mauthausen plaats in de Oostenrijkse residentie te Den Haag. Het was een bijzonder geslaagde middag waar een zestigtal mensen aanwezig was. Op de eerste rij in van links naar rechts de heer De Valk (politiek adviseur van de Oostenrijkse ambassadeur), de heer Shir-on (ambassadeur van Israel, mevrouw Gürer (ambassadeur van Oostenrijk) de heer Van Keulen (penningmeester van de Stichting Vriendenkring Mauthausen. Hieronder volgen de toespraken van de ambassadeur van Oostenrijk mevrouw Gürer, de voorzitter van de Stichting Vriendenkring Mauthausen Marjon de Klijn.  Het verhaal van mevrouw Lisette Nienhaus-Veeneman over haar vader en het relaas van de heer Wouter Kuyck over zijn grootvader. WOORD VAN WELKOM TER GELEGENHEID VAN DE EERSTE „REÜNIE“ VAN DE STICHTING VRIENDENKRING `MAUTHAUSEN´ IN DE OOSTENRIJKSE RESIDENTIE TE DEN HAAG  14 APRIL 2019 Dames en heren, Wat fijn u allemaal te mogen begroeten op deze heel speciale reünie, georganiseerd door de Stichting Vriendenkring `Mauthausen´ in samenwerking met de ambassade. Ik zie de heer Bandion uit Wenen, bestuurslid van het Internationale Mauthausen-Comité  en ik zie naast de bestuursleden van de Stichting Vriendenkring `Mauthausen´ ook vertegenwoordigers van zovele bevriende […]

Mauthausen reis

jan
23

MAUTHAUSEN REIS Mauthausen 2019 Deze keer vond de herdenking op zondag 5 mei plaats.  Frank en ik waren donderdagavond aangekomen, zodat Frank vrijdag het een en ander kon regelen en ik de vergadering van de CIM kon bijwonen. Zondagochtend koersten we tamelijk vroeg naar het kampterrein om daar de Nederlandse ambassadeur Marco Hennis te treffen. Net als vorig jaar hebben we, samen met de Britse delegatie eerst bloemen gelegd bij het Englandspiel. Daarna togen we naar het Nederlandse monument, waar Herman Duizend jizkor en kaddish heeft gezegd. Dit keer waren er wat meer mensen, omdat behalve dat de gehele delegatie van de Nederlandse ambassade vertegenwoordigd werd, ook de zoon en schoondochter (Marc en Ria Brandon) van de voormalige voorzitter Mirjam Ohringer aanwezig waren. Daarna volgde het leggen van bloemen bij het monument van de Sinti en Roma. Heel bijzonder was, dat op het moment dat wij bloemen legden, bij het monument ernaast, (het Joodse monument) kaddish werd gezegd. Hierna zijn er nog bloemen gelegd bij het internationale monument op de voormalige appelplaats en daarna zijn we naar de Steengroeve gereden waar we de laatste bloemen brachten. Het was een waardige herdenking.    Na afloop van de ceremonie mochten we met […]

Herdenking Schoorl

jan
23

Herdenking Schoorl Op 11 juni vond de herdenking plaats in Kamp Schoorl. Er werden diverse toespraken gehouden. Door leerlingen van basisschool Teun de Jager werden zelfgemaakte gedichten voorgedragen. Toespraak door de heer Bauwe van Dijk, namens het Comité Kamp Schoorl Dames en heren, jongens en meisjes. Herdenken is een indringende bezigheid. Enerzijds leven we nu in vrede en bevinden we ons in dit rustgevende landschap, anderzijds hebben we de getuigenissen van de onvoorstelbare verschrikkingen van een oorlog, van honger, angst en onvrijheid. In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog bivakkeerden ongeveer 50 joodse vluchtelingen uit Duitsland en Oostenrijk in het Doopsgezind Broederschaps-huis dat ongeveer 400 meter verderop ligt. Een soort AZC dus. Zij moesten vertrekken om plaats te maken voor Nederlandse soldaten die hier een legerkamp gingen bouwen. Dat kamp kwam gereed in november 1939 en werd in 1947 weer grondig afgebroken. In zijn boek Kamp Schoorl heeft auteur Albert Boer die acht jaar uitvoerig beschreven. Na de Duitse inval werden hier onder meer buitenlanders geïnterneerd. Echter, in het weekeinde van 22 en 23 februari 1941 voerden de Duitsers per legertrucks een grote groep joodse jongemannen aan. Opgepakt bij een razzia in Amsterdam. Vernederd en mishandeld werden ze de donderdag […]

Herdenking Enschede

jan
23

Herdenking Enschede De herdenking van de eerste razzia in Twente van 13 en 14 september 1941 zal plaatsvinden op donderdag 12 september om 13.00 uur. Informatie hieromtrent bij de heer B. Oude Engberink: bertzelf29@kpnmail.nl, 0573 – 25 34 15.

Ereteken van verdienste voor Bert Oude Engberink

jan
05

Bert Oude Engberink, voorzitter LJG Twente, ontving op 14 februari jl. een zilveren ereteken van verdienste van de republiek Oostenrijk uit handen van ambassadeur Heidemaria Gürer. Reden: zijn onvermoeibare werk rond de herdenking van de razzia’s in Twente en de slachtoffers van Mauthausen. Hij betrok  hierbij vertegenwoordiging van Oostenrijk. Bert is tevens vicevoorzitter van de Stichting Vriendenkring Mauthausen. Foto A. Leunk

Kamp Mauthausen – film (lange versie)

nov
22

Film vertoont bij het NIOD en bij Spui25, waar voordrachten ter nagedachtenis aan kamp Mauthausen werden gehouden. September 2018.

Lunch op paleis Noordeinde

nov
21

Wat een grote eer en wat was het buitengewoon. Op 13 november werd de president van Oostenrijk dr. Alexander van der Bellen in het Joods Kwartier rondgeleid en er werd een receptie gehouden in de Ma’amad van de Portugese Synagoge, derhalve kon ik toen al de president ontmoeten. Een hele innemende persoonlijkheid, die ook nog wortels in Nederland heeft. Ik was uitgenodigd omdat ik in september de onderscheiding heb mogen ontvangen, maar daarnaast waren ook Wouter Kuyck en Rein Nota van het bestuur aanwezig. Het geheel was erg gezellig en we hebben behalve met de president en zijn vrouw, ook met andere mensen kennis kunnen maken.   De volgende dag op 14 november dus naar paleis Noordeinde voor de lunch bij hunne majesteiten de koning en de koningin, gelukkig reed Rein mee, daardoor ben ik niet verdwaald. Je moet netjes laten zien wie je bent, je uitnodiging wordt gescand en je moet je legitimatie laten zien aan de mensen van de marechaussee. Dan mag je de auto parkeren en daarna de trap op waar twee lakeien met de sabel omhoog staan en andere lakeien je stijlvol begroeten. Hierna mag je in een soort ontvangstkamer komen en daar krijg je, voordat […]

CIM 2018

okt
28

Op 12 oktober begon de conferentie van het Comité Internationale de Mauthausen (CIM). Het was voor het eerst in de bestaansgeschiedenis van de CIM dat men (een delegatie van 21 landen)  in Nederland aanwezig was. In het NIOD werd een receptie gehouden die besloten werd met een rondvaart. Op zaterdag is de gehele dag vergaderd in de conferentiezaal van het NIOD. Op zondag hebben twee leden van het bestuur van de Nederlandse Vriendenkring Mauthausen een korte rondleiding door het Joods kwartier gegeven en daarna was het bezoek van het CIM beëindigd. Ik ben zeer veel dank aan het NIOD verschuldigd door de fantastische organisatie op zowel vrijdagavond als zaterdag. Zonder deze medewerking was het onmogelijk geweest de CIM in Nederland te ontvangen. Dear mrs Gürer, dear members of the CIM, dear Frank van Vree, dear all. I am very pleased to see each of you here at the NIOD where Frank has offered us the hospitality for this reception and our conference. Last night we had a great meeting where several speakers were talking about resistance and terror, a subject we can see as well in this exhibition. It is the first time that such an exhibition has taken place […]

Symposium

okt
17

Op donderdag 11 oktober 2018 vond in Spui 25 een publieksbijeenkomst plaats genaamd Kamp Mauthausen, terreur en verzet. Een internationaal perspectief Tijdens dit symposium dat georganiseerd was door het NIOD, in het kader van de tentoonstelling Mauthausen-Mordhausen, terreur en verzet, werd onder meer gesproken door de ambassadeur van Oostenrijk, mevrouw Heidemaria Gürer, de heer Frank van Vree, directeur van het NIOD, de heer Ad van Liempt, mevrouw Ivana Ivkovic, en de heer Hubert Smeets. Alleen al de naam ‘Mauthausen’ boezemde Nederlanders in de oorlogsjaren angst in. Welke rol speelde het concentratiekamp in het Duitse terreursysteem? Mauthausen, het grootste concentratiekamp in Oostenrijk, had tijdens de Duitse bezetting een afschrikwekkende weerklank in Nederland. De 427 Joodse mannen die tijdens de eerste razzia’s op 22 en 23 februari 1941 in Amsterdam werden opgepakt kwamen in dit kamp terecht. Al snel arriveerden de eerste overlijdensberichten en eind 1941 waren er nog slechts twaalf van hen in leven. Tot aan de bevrijding op 5 mei 1945 zijn er meer dan 1600 Nederlanders (zowel Joden als politiek gevangenen) in Mauthausen omgekomen. Deze avond hebben we het over de rol van Mauthausen en systematische terreur als middel om verzet te onderdrukken. De sprekers belichten het onderwerp vanuit journalistiek, […]