De heer Engel (Hennie) Maat ontvangt het gouden verdienstteken

feb
04

De heer Engel (Hennie)  Maat ontvangt het gouden verdienstteken In het  Zorgcentrum Soenda in Vlaardingen temidden van zijn kinderen, kleinkinderen, personeelsleden van het centrum en een journalist, werd afgelopen vrijdag 31 januari 2020 aan de heer Engel (Hennie) Maat  het  gouden verdienstteken van de Republiek Oostenrijk uitgereikt door de Ambassadeur van Oostenrijk mevrouw Gürer en de heer De Valk. De heer Maat, geboren in Vlaardingen op 31 maart 1925, pleegde in Vlaardingen en omgeving samen met twee kompels verzetsdaden. De grootste daarvan was het in brand steken van een mitrailleursnest van de Duitsers in juli 1942. Alle drie de jongemannen werden opgepakt. Twee van hen werden via kamp Amersfoort als politieke gevangenen naar Mauthausen gestuurd, waar een van hen (Gerrie Arie Peter Manneken, geb. 09-10-1926)  in april 1943 aan de ontberingen bezweek. De derde zou in concentratiekamp Neugamme vermoord zijn.  Engel Maat had het „geluk“  niet hetzelfde lot beschoren te zijn, toen hem er door een medegevangene op werd gewezen dat hij zich als (leerling-) elektromonteur kon opgeven voor het werkkamp Ebensee (vliegtuig-/raketmotoren etc.) en zo uit het hoofdkamp zou kunnen wegkomen. Hij deed dit en werkte in Ebensee tot zijn bevrijding door Amerikaanse troepen op 6 mei 1945. De […]

Herdenking joods verzet 25 feb.

feb
04

Op 25 februari 2020 zal om 15.00 uur wederom de herdenking van het Joods verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog plaatsvinden. Evenals vorige jaren wordt de herdenking georganiseerd door de Stichting Vriendenkring ’Mauthausen’ en naar gebruik vindt deze altijd plaats dichtbij het Waterlooplein waar in februari 1941 Joodse knokploegen hebben gevochten om de Joodse buurtbewoners en handelaren te beschermen tegen de brutale overvallen van de gewapende WA-ers van de NSB. De plechtigheid vindt plaats bij het monument voor het Joods verzet, hoek Amstel/Zwanenburgwal in Amsterdam-Centrum. Het programma van de herdenking bestaat uit de volgende onderdelen welkomstwoord namens de gastgevende organisatie Stichting Vriendenkring ‘Mauthausen’; een beknopte toespraak van de heer R. Leopold (directeur van de Anne Frank Stichting); een kort verhaal van mevrouw Chaja Polak (auteur) liederen door leden van het Jiddisj koor Hejmisch Zain; gedicht Zes Miljoen van Ida Vos; kaddisj en jizkor, door de heer Abbi Israels, gevolgd door een minuut stilte; gelegenheid tot het leggen van bloemen leerlingen van de Joodse Scholengemeenschap Maimonides, die dit monument geadopteerd heeft, zullen hierin het voortouw nemen. Na de herdenking van het joods verzet heeft ieder ruimschoots tijd aanwezig te zijn bij de herdenking van de Februaristaking 1941 bij de Dokwerker. Nadere informatie bij […]

Reünie 5 april

feb
04

REÜNIE op zondag 5 april 2020, 14:00 – 16:00 Ook deze keer is er gekozen voor een borrel waarbij de toespraken niet zullen ontbreken. Locatie            Lloyd Hotel Amsterdam, Oostelijke Handelskade 34, 1019 BN Amsterdam Vanaf 13:30    Ontvangst met koffie of thee 14:00               Welkomstwoord door de voorzitter van Stichting Vriendenkring Mauthausen, Marjon de Klijn. Voordracht door de heer Frank van Keulen over het monument te Mauthausen. 15:00 – 16:00 Informeel samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje. Tijdens dit samenzijn kunt u de tentoonstelling IK, JIJ, HIJ, WIJ JULLIE, ZIJ, welke in de zaal staat opgesteld, bekijken. Graag aanmelden vóór 10 maart 2020. Aanmelden kan per email (asawyer@st4045.nl) of telefonisch (Stichting 1940-1945, Aria Sawyer 020 – 660 1945). Kosten 10,00 euro te voldoen bij aanmelding op rekeningnummer NL33INGB 000559 78 78 ten name van Stichting Vriendenkring ‘Mauthausen’ onder vermelding van Reünie 2020.

Mauthausen reis

feb
04

De herdenking van de bevrijding van KZ Mauthausen zal plaatsvinden op zondag 10 mei 2020. Deze keer zal de stichting geen reis organiseren. Aan eenieder die op eigen gelegenheid bij de herdenking op 10 mei a.s. aanwezig wil zijn, kunnen wij een beschrijving sturen hoe u de reis kunt ondernemen.

Schoorl

feb
04

De herdenking in Schoorl zal dit jaar op donderdag 11 juni 2020 plaatshebben bij het monument voor kamp Schoorl. Aanvang 14:00 uur, locatie: Oorsprongweg 1, Schoorl. Informatie bij mevrouw E. Hulshoff-Voorn: 072 – 509 14 81.

Enschede

feb
04

De herdenking van de eerste razzia in Twente van 13 en 14 september 1941 zal plaatsvinden op donderdag 10 september 2020. Informatie bij de heer B. Oude Engberink: bertzelf29@kpnmail.nl, 0573 – 25 34 15.

Bedroefd gestemd

jan
07

Lieve vrienden, De Nederlandse Stichting Vriendenkring Mauthausen is bedroefd gestemd over het feit dat het Nederlandse Monument in Mauthausen beklad is met hakenkruizen. Tezamen met de Nederlandse Ambassade in Oostenrijk     wordt actie ondernomen om het monument zo snel als mogelijk te herstellen. Hier een link naar een bericht hierover op een Oostenrijkse website: Hartelijk dank voor jullie medeleven. Marjon de Klijn, voorzitter.

Nederlands monument te Mauthausen beklad

jan
03

Nederlands monument te Mauthausen beklad Tot onze grote schrik moesten wij met afgrijzen het bericht vernemen dat het Nederlandse herdenkingsmonument te Mauthausen met hakenkruizen is beklad. De aanleiding van de bekladding is onbekend. Dit bericht kwam ons ter ore via de Nederlandse Ambassade te Oostenrijk en via de voorzitter van het Internationale Comité de Mauthausen (CIM). De heer Aldrik Gierveld, de Nederlandse Ambassadeur te Oostenrijk, heeft via Twitter zijn afschuw hieromtrent uitgesproken. Mauthausen Memorial heeft de hakenkruizen direct afgeplakt en heeft deze laffe daad veroordeeld op hun facebook pagina. Terwijl de Ambassade aangifte heeft gedaan, staat zij nog met zowel de organisatie als met de politie in contact. Ook zal dit bericht op de Facebookpagina van de Nederlandse Ambassade komen te staan. De zaak is in onderzoek bij de politie, maar men is in Oostenrijk al druk werkzaam is om de hakenkruizen zo spoedig als mogelijk te laten verwijderen en het monument te herstellen. De in Nederland gevestigde Stichting Vriendenkring Mauthausen had in het afgelopen najaar het monument grondig laten schoonmaken in opmars naar de onthulling van een nieuwe naamplaat waarop de namen van de later ontdekte slachtoffers in dezelfde letters zijn toegevoegd. Aangezien dit niet de eerste keer is […]

Groot onderhoud monument

sep
17

Groot onderhoud monument. De Vriendenkring Mauthausen is gesticht in 1984 met als doel de oprichting van een Nederlands monument op het terrein van het voormalige concentratiekamp. Na de totstandkoming van dit monument in 1986 is het met name de afgelopen jaren liefdevol onderhouden door de Consul Honoraire in Linz. Echter om het monument voor de toekomst te bewaren is het dringend tijd voor groot onderhoud. In de komende maanden wil de Stichting het monument grondig laten schoonmaken, het terrein rond het monument laten egaliseren en een nieuwe grindlaag op laten brengen. Daarnaast wil zij de laatste bronzen plaat met namen vervangen. Op deze plaat zijn over de loop van jaren namen toegevoegd van slachtoffers van wie eerder niet bekend was dat zij in Mauthausen waren omgekomen. Deze namen zijn er met naamplaatjes aan toegevoegd. De Stichting wil de plaat vervangen zodat deze laatste plaat geheel conform is aan de andere platen op het monument De Stichting kan deze kosten niet zelf dragen. Er is door een aantal grotere partijen toezeggingen gedaan voor een bijdrage in de kosten, maar er is meer geld nodig en daarom wil de Stichting ook graag een beroep op u doen. Wilt u een bijdrage leveren […]

Herdenkingsrelaas 2019

jan
23

HERDENKING JOODS VERZET op maandag 25 februari 2019, 15:00 Locatie: Monument hoek  Zwanenburgwal/Amstel in Amsterdam Goedemiddag geachte aanwezigen, het is mij een eer u te mogen begroeten bij de herdenking van het joods verzet. A special welcome to mrs Gürer of the embassy of Austria, and mr. Chir-on of the embassy of Israel. I hope you will not blame me for continuing in Dutch. In het bijzonder heet ik welkom de vertegenwoordiging van de joodse scholengemeenschap Maimonides, die dit monument heeft geadopteerd. Loco-burgemeester Groot Wassink namens de gemeente Amsterdam mevrouw Verbeet namens Nationaal Comité 4/5 mei, de heer De Vree, namens het NIOD, de heer De Valk senior politiek adviseur van de Ambassade van Oostenrijk en de heer Leopold namens de Anne Frank Stichting. Mijn naam is Marjon de Klijn, ik ben voorzitter van de Stichting Vriendenkring Mauthausen en dochter van een joods verzetsman. Het programma ziet er als volgt uit: Zo dadelijk zal mevrouw Gürer, ambassadeur van 0ostenrijk, een korte toespraak houden. Hierna volgt een verhaal van dhr Van Vree directeur van het NIOD, het Jiddisj koor Hejmisch Zain brengt enkele liederen ten gehore. Daarna vertelt Jaap Wertheim hoe hij gered is door het Joods Verzet; twee leerlingen van het Maimonides […]