Herdenkingsrelaas 2019

jan
23

HERDENKING JOODS VERZET op maandag 25 februari 2019, 15:00 Locatie: Monument hoek  Zwanenburgwal/Amstel in Amsterdam Goedemiddag geachte aanwezigen, het is mij een eer u te mogen begroeten bij de herdenking van het joods verzet. A special welcome to mrs Gürer of the embassy of Austria, and mr. Chir-on of the embassy of Israel. I hope you will not blame me for continuing in Dutch. In het bijzonder heet ik welkom de vertegenwoordiging van de joodse scholengemeenschap Maimonides, die dit monument heeft geadopteerd. Loco-burgemeester Groot Wassink namens de gemeente Amsterdam mevrouw Verbeet namens Nationaal Comité 4/5 mei, de heer De Vree, namens het NIOD, de heer De Valk senior politiek adviseur van de Ambassade van Oostenrijk en de heer Leopold namens de Anne Frank Stichting. Mijn naam is Marjon de Klijn, ik ben voorzitter van de Stichting Vriendenkring Mauthausen en dochter van een joods verzetsman. Het programma ziet er als volgt uit: Zo dadelijk zal mevrouw Gürer, ambassadeur van 0ostenrijk, een korte toespraak houden. Hierna volgt een verhaal van dhr Van Vree directeur van het NIOD, het Jiddisj koor Hejmisch Zain brengt enkele liederen ten gehore. Daarna vertelt Jaap Wertheim hoe hij gered is door het Joods Verzet; twee leerlingen van het Maimonides […]

REÜNIE 14 april

jan
23

REÜNIE op zondag 14 april 2019, 14:00 – 16:00 Ook deze keer is er gekozen voor een rijk aangeklede borrel, waarbij de toespraken niet zullen ontbreken. Locatie: Oostenrijkse Residentie. Koninginnegracht 31, Den Haag Vanaf 13:30 Ontvangst met koffie of thee 14:00 Aanvang programma Welkomstwoord door de ambassadeur van Oostenrijk  Heidemaria Gürer,  en de voorzitter van de Stichting Vriendenkring Mauthausen Marjon de Klijn. Voorstellen  nieuwe  bestuursleden.   Presentatie over de heer  H. A.J. Veeneman, (09-09-1909 Eindhoven, † 29-04-1945 Mauthausen) door zijn dochter, mevrouw Lisette Nienhuis, en  een presentatie over de heer W. G. Kuyck (21-11-1886 Den Helder † 28-12-1944 Kdo Linz), door zijn kleinzoon Wouter Kuyck. 15:00 – 16:00 Informeel samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje. Aangezien u officieel wordt uitgenodigd door de ambassadeur van Oostenrijk, vragen wij u vriendelijke zich vóór 30 maart, via de mail aan te melden bij klij0055@planet.nl onder vermelding van reünie 14 april 2019. (Gezien de privacywet zullen wij uiteraard zorgvuldig omgaan met uw gegevens en deze niet aan derden doorgeven). (Nb. Voor degenen die slecht ter been zijn. De residentie is niet voorzien van een lift en om in de ontvangstruimte te komen, moet men een trap op.)

Mauthausen reis

jan
23

MAUTHAUSEN REIS De herdenking van de bevrijding van KZ Mauthausen zal plaatsvinden op zondag 5 mei 2019. Deze keer zal de stichting geen reis organiseren. Aan eenieder die op eigen gelegenheid bij de herdenking op 5 mei aanwezig wil zijn, kunnen wij een beschrijving sturen hoe u de reis kunt ondernemen.

Herdenking Schoorl

jan
23

Herdenking Schoorl De herdenking in Schoorl zal dit jaar op dinsdag 11 juni plaats vinden bij het monument voor kamp Schoorl. Aanvang 14:00 uur, locatie: Oorsprongweg 1, Schoorl. Informatie bij mevrouw E. Hulshoff-Voorn: 072 – 509 14 81.

Herdenking Enschede

jan
23

Herdenking Enschede De herdenking van de eerste razzia in Twente van 13 en 14 september 1941 zal plaatsvinden op donderdag 12 september om 13.00 uur. Informatie hieromtrent bij de heer B. Oude Engberink: bertzelf29@kpnmail.nl, 0573 – 25 34 15.

Ereteken van verdienste voor Bert Oude Engberink

jan
05

Bert Oude Engberink, voorzitter LJG Twente, ontving op 14 februari jl. een zilveren ereteken van verdienste van de republiek Oostenrijk uit handen van ambassadeur Heidemaria Gürer. Reden: zijn onvermoeibare werk rond de herdenking van de razzia’s in Twente en de slachtoffers van Mauthausen. Hij betrok  hierbij vertegenwoordiging van Oostenrijk. Bert is tevens vicevoorzitter van de Stichting Vriendenkring Mauthausen. Foto A. Leunk

Kamp Mauthausen – film (lange versie)

nov
22

Film vertoont bij het NIOD en bij Spui25, waar voordrachten ter nagedachtenis aan kamp Mauthausen werden gehouden. September 2018.

Lunch op paleis Noordeinde

nov
21

Wat een grote eer en wat was het buitengewoon. Op 13 november werd de president van Oostenrijk dr. Alexander van der Bellen in het Joods Kwartier rondgeleid en er werd een receptie gehouden in de Ma’amad van de Portugese Synagoge, derhalve kon ik toen al de president ontmoeten. Een hele innemende persoonlijkheid, die ook nog wortels in Nederland heeft. Ik was uitgenodigd omdat ik in september de onderscheiding heb mogen ontvangen, maar daarnaast waren ook Wouter Kuyck en Rein Nota van het bestuur aanwezig. Het geheel was erg gezellig en we hebben behalve met de president en zijn vrouw, ook met andere mensen kennis kunnen maken.   De volgende dag op 14 november dus naar paleis Noordeinde voor de lunch bij hunne majesteiten de koning en de koningin, gelukkig reed Rein mee, daardoor ben ik niet verdwaald. Je moet netjes laten zien wie je bent, je uitnodiging wordt gescand en je moet je legitimatie laten zien aan de mensen van de marechaussee. Dan mag je de auto parkeren en daarna de trap op waar twee lakeien met de sabel omhoog staan en andere lakeien je stijlvol begroeten. Hierna mag je in een soort ontvangstkamer komen en daar krijg je, voordat […]

CIM 2018

okt
28

Op 12 oktober begon de conferentie van het Comité Internationale de Mauthausen (CIM). Het was voor het eerst in de bestaansgeschiedenis van de CIM dat men (een delegatie van 21 landen)  in Nederland aanwezig was. In het NIOD werd een receptie gehouden die besloten werd met een rondvaart. Op zaterdag is de gehele dag vergaderd in de conferentiezaal van het NIOD. Op zondag hebben twee leden van het bestuur van de Nederlandse Vriendenkring Mauthausen een korte rondleiding door het Joods kwartier gegeven en daarna was het bezoek van het CIM beëindigd. Ik ben zeer veel dank aan het NIOD verschuldigd door de fantastische organisatie op zowel vrijdagavond als zaterdag. Zonder deze medewerking was het onmogelijk geweest de CIM in Nederland te ontvangen. Dear mrs Gürer, dear members of the CIM, dear Frank van Vree, dear all. I am very pleased to see each of you here at the NIOD where Frank has offered us the hospitality for this reception and our conference. Last night we had a great meeting where several speakers were talking about resistance and terror, a subject we can see as well in this exhibition. It is the first time that such an exhibition has taken place […]

Symposium

okt
17

Op donderdag 11 oktober 2018 vond in Spui 25 een publieksbijeenkomst plaats genaamd Kamp Mauthausen, terreur en verzet. Een internationaal perspectief Tijdens dit symposium dat georganiseerd was door het NIOD, in het kader van de tentoonstelling Mauthausen-Mordhausen, terreur en verzet, werd onder meer gesproken door de ambassadeur van Oostenrijk, mevrouw Heidemaria Gürer, de heer Frank van Vree, directeur van het NIOD, de heer Ad van Liempt, mevrouw Ivana Ivkovic, en de heer Hubert Smeets. Alleen al de naam ‘Mauthausen’ boezemde Nederlanders in de oorlogsjaren angst in. Welke rol speelde het concentratiekamp in het Duitse terreursysteem? Mauthausen, het grootste concentratiekamp in Oostenrijk, had tijdens de Duitse bezetting een afschrikwekkende weerklank in Nederland. De 427 Joodse mannen die tijdens de eerste razzia’s op 22 en 23 februari 1941 in Amsterdam werden opgepakt kwamen in dit kamp terecht. Al snel arriveerden de eerste overlijdensberichten en eind 1941 waren er nog slechts twaalf van hen in leven. Tot aan de bevrijding op 5 mei 1945 zijn er meer dan 1600 Nederlanders (zowel Joden als politiek gevangenen) in Mauthausen omgekomen. Deze avond hebben we het over de rol van Mauthausen en systematische terreur als middel om verzet te onderdrukken. De sprekers belichten het onderwerp vanuit journalistiek, […]